โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

การพัฒนาวัคซีน เพื่อใช้ในการป้องกันและต้านโคโรนาไวรัส

การพัฒนาวัคซีน มีการได้จัดตั้งกองทุนพิเศษมูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อป้องกันกับโคโรนาไวรัสโดยผ่านมูลนิธิพัฒนาการแพทย์และสุขภาพ โดยได้ให้การสนับสนุนศูนย์คลินิกสาธารณสุขในด้านการเกิดโรค การรักษาทางคลินิก การพัฒนาวัคซีน และยาที่เกี่ยวข้องของโคโรนาไวรัส การพัฒนาและงานอื่นๆ

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์คลินิกสาธารณสุข ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรค การคุ้มครองส่วนบุคคลที่ทุกคนกังวล ดังนั้นเราจะนำเสนอการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้โดยตรง ผ่านรูปแบบของคำถามและคำตอบ ควรแนะนำศูนย์สาธารณสุขหรือไม่

ศูนย์คลินิกสาธารณสุขมีทีมวิจัยไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยารวมถึงภูมิคุ้มกันวิทยาชั้นนำของโลก ซึ่งมีความสามารถในการรักษาทางคลินิกอย่างสมบูรณ์ เป็นสถาบันวิจัย การสอนและการฝึกอบรมแห่งเดียวขององค์การอนามัยโลกที่ฝึกการรับมือการแพร่พันธุ์โรคติดเชื้อ โดยมีโรคอีโบลา เป็นบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคระบาดครั้งก่อน

เนื่องจากศูนย์สาธารณสุขยังมีเงื่อนไขระดับโลก สำหรับหอผู้ป่วยแรงดันลบขนาดใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่า มีความปลอดภัยทางชีวภาพและการติดเชื้อเป็นศูนย์ในโรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุขมีบทบาทอย่างไรกับการแพร่ระบาดของโรค การรักษาผู้ที่ติดเชื้อปอดบวมที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก การพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัส

ระหว่างการต่อต้านกับโรคระบาด ศูนย์สาธารณสุขเป็นสถาบันบำบัดโรคติดเชื้อระดับมืออาชีพแห่งแรกของโลกที่วิเคราะห์ รวมถึงลำดับพันธุกรรมทั้งหมดของไวรัสใหม่ ซึ่งได้ซื้อเวลาให้โลกวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ การสนับสนุนและความช่วยเหลือจากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน ในแนวหน้าทางคลินิกและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การพัฒนาวัคซีน

แต่ยังให้ทุนสนับสนุน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเราด้วย เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสซึ่งสิ่งสำคัญคือ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เงินทุนเป้าหมายที่ได้รับ โดยจะใช้เป็นหลักในการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดโรค วัคซีนและยารักษาโรค ใน 3 ด้านนี้ ศูนย์สาธารณสุขอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกอยู่แล้ว

การวิจัยเกี่ยวกับพยาธิกำเนิดเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับและการทำให้ไวรัสบริสุทธิ์ เนื่องจากเราต้องค้นหาว่า ไวรัสมีต้นกำเนิดมาจากที่ใดเพื่อแก้ปัญหานี้ในอนาคต การวิจัยยาและวัคซีนยังเป็นการรักษาและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนจำเป็นต้องเข้าใจในการป้องกันโรคระบาด

การปกป้องชีวิตและสุขภาพ การช่วยชีวิตผู้ป่วยและการรักษาผู้บาดเจ็บเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก สำหรับสถาบันทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอีกด้วย ปรัชญามีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ สำหรับการแก้ไขปัญหาของโคโรนาไวรัส

ปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงได้เร็วขึ้น เนื่องจากทุกๆ วินาทีนับเป็นการต่อต้านการแพร่ระบาด จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการพัฒนาวัคซีนก็ค่อนข้างมากเช่นกัน จากการสนับสนุนจากรัฐบาล เงินทุนจากองค์กรและการบริจาคทางสังคม สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เราต่อเอาชนะกับโรคระบาดได้โดยเร็วที่สุด

ความคืบหน้าล่าสุดในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส การตอบสนองต่อโคโรนาไวรัส ศูนย์สาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนามาหลายปี โดยมีเงินสำรองทางเทคนิคมากมาย วัคซีนทั้ง 2 ชนิดที่ออกแบบโดยทีมศูนย์สาธารณสุขกำลังดำเนินการอย่างเป็นระเบียบ

วัคซีนต้านโคโรนาไวรัสแบบรวดเร็วโดยกำลังจะผ่านไปได้ วัคซีนนี้ใช้เซลล์ที่มาจากมนุษย์เป็นพาหะนำวัคซีน ซึ่งจะนำพาโปรตีนของไวรัสเพื่อเป็นวัคซีน เพราะมีความรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เซลล์จากมนุษย์ถูกใช้เป็นพาหะของวัคซีน ปัจจุบันศูนย์สาธารณสุขเป็นทีมเดียวที่ใช้เทคโนโลยีนี้ทั่วโลก

อย่างที่สองคือ วัคซีนต้านไวรัสในวงกว้าง ศูนย์สาธารณสุขยังได้ริเริ่มการวิจัย สิ่งสำคัญที่สุดคือ การพัฒนาวัคซีนในวงกว้าง วัคซีนนี้คาดว่าจะป้องกันโรคได้อย่างไร การแพร่กระจายของไวรัสข้ามสายพันธุ์ในค้างคาวได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า โคโรนาไวรัสใหม่บางตัวจะแพร่กระจายไปยังผู้คนในอนาคต ซึ่งเราสามารถควบคุมมันได้เช่นกัน

ปัจจุบันวงการแพทย์ยังคงสำรวจยาเฉพาะสำหรับไวรัส รวมถึงการพัฒนายาตรงเป้าหมายก็ยังไม่เร็วนัก เนื่องจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นไวรัส RNA จึงมีหลายจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในวงจรการจำลองแบบ ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องมีนิวคลีโอไทด์ เพื่อสังเคราะห์จีโนม RNA ในการปฏิบัติทางคลินิก

ยาหลายชนิดจะถูกใช้สำหรับการวินิจฉัยและการรักษา ส่วนใหญ่เป็นสารยับยั้งนิวคลีโอไซด์และโปรตีเอส สารยับยั้ง ยาต้านไวรัสในวงกว้างและยาที่ยับยั้งการอักเสบ ศูนย์สาธารณสุขเริ่มพัฒนาสเปรย์ต้านไวรัสในวงกว้าง เมื่อมีการแพร่ระบาด H7N9 ในปี 2014 ซึ่งมีการดื้อต่อไวรัสต่างๆ ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ ในการต่อต้านกับโรคระบาดครั้งนี้

ยานี้ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตระดับกลางและปลาย โดยได้นำเข้าสู่การคุ้มครอง ในกรณีฉุกเฉินด้านการทำงานฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนวหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะทั่วประเทศจะเข้าสู่จุดสูงสุดของการเดินทางกลับในไม่ช้า คุณมีข้อเสนอแนะใดๆ สำหรับการป้องกันไวรัสส่วนบุคคลครั้งต่อไป

สิ่งที่สำคัญคือ การป้องกันส่วนบุคคลควรล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยจากการวิจัยล่าสุด โดยปรากฏว่ามือจับประตู ปุ่มลิฟต์ เดสก์ท็อปและสถานที่อื่นๆ สำหรับผู้คนสัมผัสได้ง่ายทุกวัน อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสได้ ตราบใดที่ทุกคนได้รับการปกป้องอย่างดี การแพร่กระจายของไวรัสจะถูกปิดกั้น และการแพร่ระบาดจะค่อยๆ บรรเทาลง

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เส้นทางการส่งผ่านหลักของไวรัสใหม่คือ ผ่านละอองในทางเดินหายใจ สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสได้เช่นกัน ดังนั้นควรรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย เมื่อสัมผัสกับผู้คนการฆ่าเชื้อและการระบายอากาศของวัตถุและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการล้างมืออย่างถูกต้องก็เป็นวิธีที่สำคัญ ในการหลีกเลี่ยงการสัมผัสและแพร่กระจาย

ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเรายังต้องเสริมสร้างการป้องกัน หากเราต้องไม่ผ่อนคลายการเฝ้าระวังของเรา หากไม่มียาและวัคซีนเป้าหมาย การป้องกันไวรัสยังคงต้องล้างมือบ่อยๆ ควรออกไปข้างนอกให้น้อยลง และสวมหน้ากากอนามัย

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > น้ำร้อนลวก การบาดเจ็บที่ผิวหนัง จากน้ำร้อนลวก