โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

คาร์บอน อธิบายเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาที่ไม่เฉพาะเจาะจง

คาร์บอน การบำบัดตามอาการมีความจำเป็น ในการกำจัดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตอย่างรุนแรง บรรเทาอาการชักและจิตปั่นป่วน และรักษาภาวะแทรกซ้อน การแนะนำของซัคเมโทเนียมคลอไรด์ ซึ่งยับยั้งโคลีนเอสเทอเรสเป็นข้อห้าม ในภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน สารละลายน้ำหนักโมเลกุลต่ำ GCs เช่น ไฮโดรคอร์ติโซนในขนาด 250 ถึง 300 มิลลิกรัม นอร์เอพิเนฟริน โดปามีนเพื่อป้องกันความปั่นป่วน

อาการชักของจิตให้ใช้แมกนีเซียมซัลเฟต ไดอะซีแพม เมื่อมีอาการเพ้อรุนแรงและมีอาการชัก แนะนำให้ใช้ยาสลบ เช่น โซเดียม ออกซีบิวทิเรต โซเดียมออกซีเบต การแนะนำของมอร์ฟีน การเต้นของหัวใจไกลโคไซด์ อะมิโนฟิลลีนมีข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ภาวะแทรกซ้อน โรคปอดบวมที่เกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ และจุลภาคในปอดอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุหลัก ของการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่เป็นพิษระยะสุดท้าย โรคจิตจากภาวะมึนเมาในช่วงปลาย

คาร์บอน

มักมีลักษณะของอาการเพ้อจากแอลกอฮอล์ ในผู้ที่ดื่มสุราในทางที่ผิด โดยมีความผิดปกติอย่างร้ายแรงของการมีสติสัมปชัญญะ อาการประสาทหลอน ภาวะอุณหภูมิเกินและอาการทางระบบประสาทของสมองบวมน้ำ บางทีการพัฒนาของประสาทอักเสบหลายเส้น การพยากรณ์โรคเป็นเรื่องร้ายแรง และขึ้นอยู่กับปริมาณสารพิษและความตรงต่อเวลา ของความช่วยเหลือที่มีให้ ในผู้ป่วยที่มีอาการช็อกจากพิษ จากสารประกอบออร์กาโนฟอสฟอรัส

อัตราการเสียชีวิตประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ พิษคาร์บอนมอนอกไซด์ พบได้ในไอเสียรถยนต์ บุหรี่และควันจากอุตสาหกรรม มันเกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ของไม้ก๊าซธรรมชาติ การเกิดโรค คาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่กระแสเลือดผ่านถุงลมจับกับเฮโมโกลบิน ก่อตัวเป็นคาร์บอกซีเฮโมโกลบิน คาร์บอนมอนอกไซด์มีความสัมพันธ์กับฮีโมโกลบินสูงมาก สูงกว่าออกซิเจน 210 เท่า นอกจากนี้ คาร์บอน มอนอกไซด์จะจับกับไมโอโกลบินอย่างรวดเร็ว

เพื่อป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจน และทำให้เกิดการกดขี่ของการหายใจของเนื้อเยื่อ ส่งผลให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน และการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น คาร์บอนมอนอกไซด์ถูกขับออกทางปอด เมื่อหายใจเอาอากาศในชั้นบรรยากาศเข้าไป จะถูกกำจัดออกให้หมดภายใน 4 ถึง 6 ชั่วโมง ภาพทางคลินิกและการวินิจฉัย ร้องเรียนเกี่ยวกับการหายใจไม่ออก เมื่อตรวจผิวหนังจะมีอาการตัวเขียวเด่นชัด อัตราหายใจเร็วมีอาการ

ความเสียหายของ CNS ในรูปแบบของความไม่คงตัวทางอารมณ์ สับสน การประสานงานบกพร่องของการเคลื่อนไหว ในพิษ คาร์บอนมอนอกไซด์อย่างรุนแรง สมองบวมน้ำอาจเกิดขึ้น รอยโรค CVS แสดงออกโดยอาการเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ และภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในส่วนของระบบทางเดินอาหาร มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสีย พิษเล็กน้อยเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับคาร์บอนมอนอกไซด์ในระยะสั้น

เนื้อหาของคาร์บอกซีเฮโมโกลบินในเลือดคือ 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ด้วยพิษปานกลางเนื้อหาของคาร์บอกซีเฮโมโกลบินคือ 20 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ โดยมีพิษรุนแรง 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีพิษรุนแรงมากมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ในเลือด การวิจัยในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ การตรวจคาร์บอกซีเฮโมโกลบินในเลือด การประมาณค่าสถานะกรด เบส การรักษากลยุทธในการดำเนิน อพยพเหยื่อทันทีจากบริเวณที่สัมผัสกับคาร์บอนมอนอกไซด์ การบำบัดเฉพาะยาแก้พิษ

การหายใจเข้าด้วยออกซิเจนในอัตรา 10 ลิตรต่อนาที ในอาการโคม่าหรือความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ตามด้วยการช่วยหายใจโดยใช้ออกซิเจน 100 เปอร์เซ็นต์ มีการลงทะเบียนยาแก้พิษเฉพาะสำหรับพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ อะซิซอล ยาแก้พิษที่มีประสิทธิภาพสูงต่อพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ เช่นเดียวกับสารต้านภาวะขาดออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งป้องกันการก่อตัวของคาร์บอกซีเฮโมโกลบิน ลดความสัมพันธ์ของเฮโมโกลบินกับคาร์บอนมอนอกไซด์ ปรับปรุงคุณสมบัติการขนส่งก๊าซของเลือด นำไปใช้กับการคุกคามของพิษ หรือความเสียหายจากคาร์บอนมอนอกไซด์ CO และผลิตภัณฑ์อื่นๆของการย่อยสลายด้วยความร้อนออกซิเดชัน ในฐานะที่เป็นยาลดภาวะขาดออกซิเจน สามารถใช้ได้ในหลายโรคร่วมกับภาวะขาดเลือดขาดเลือด ขาดออกซิเจนของอวัยวะภายใน

อาจใช้ในการรักษาภาวะที่เกิดจากการขาดธาตุสังกะสี การรักษาด้วยยาที่ไม่เฉพาะเจาะจง การรักษาตามอาการจะแสดงในกรณีที่หัวใจเต้นผิดจังหวะและความดันโลหิตลดลง ปัจจุบันและการคาดการณ์ การพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับระดับของพิษ พิษคาร์บอนมอนอกไซด์ที่รุนแรงมากมักเป็นอันตรายถึงชีวิต ในกรณีที่เป็นพิษพร้อมกับหมดสติ ความผิดปกติทางจิตเวชอาจเกิดขึ้นใน 2 ถึง 3 สัปดาห์ โรคจากการเก็บรักษาทางพันธุกรรมเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้น

เมื่อมีการละเมิดการสลายของสารประกอบที่มีคาร์โบไฮเดรต และการสะสมของโมเลกุลขนาดใหญ่ในอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย อันเป็นผลมาจากการบกพร่องทางพันธุกรรมที่กำหนดเอนไซม์ ในหมู่พวกเขาที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มของโรคต่อไปนี้ มิวโคโพลีแซ็กคาริโดส MPS เยื่อเมือก ไกลโคโปรตีน สฟิงโกลิพิโดส โรคที่เกิดจากการสะสมไลโซโซมอลอื่นๆ โรคปอมเปอีกจำนวนหนึ่งจนถึงปัจจุบัน มีการระบุรูปแบบเคลื่อนไหวมากเกิน

โรคการจัดเก็บประมาณ 100 รูปแบบจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ ยาไม่มีวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคที่เก็บรักษา โดยพันธุกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การบำบัดเป็นแบบประคับประคองในธรรมชาติ ตั้งแต่ยุค 90 ในศตวรรษที่ 20 การแก้ไขทางคลินิกของโรคที่เกิดจากการเก็บรักษาไลโซโซมอล เริ่มต้นด้วยการบำบัดทดแทนเอนไซม์ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ การบำบัดทดแทนเอนไซม์ สาระสำคัญของการบำบัดนี้คือการนำเอนไซม์ ที่มีกิจกรรมปกติเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย

รูปแบบของเอนไซม์ที่ดัดแปลงช่วยให้เอนไซม์แทรกซึม เข้าไปในเซลล์ของเนื้อเยื่อเป้าหมาย เร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของซับสเตรตที่สะสม เนื่องจากครึ่งชีวิตของเอนไซม์ในเซลล์ มีระยะเวลาหลายสิบชั่วโมง จึงจำเป็นต้องทำการบำบัดทดแทนเอนไซม์ตลอดชีวิต ส่วนนี้สะท้อนให้เห็นเฉพาะรูปแบบ ของพยาธิวิทยาที่สังเกตได้เป็นหลักในชายหนุ่มและผู้ใหญ่ ในบรรดาโรคที่เกิดจากการเก็บรักษาไลโซโซมอล มิวโคโพลีแซ็กคาริโดสเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุด

พยาธิสภาพนี้อันเป็นผลมาจากความไม่เพียงพอ ของเอนไซม์ไลโซโซมอล การเปลี่ยนแปลงแคแทบอลิซึมของสารหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ไกลโคซามิโนไกลแคนการเปลี่ยนแปลง พวกมันสะสมในไลโซโซมของเซลล์ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเซลล์โดยรวม และการก่อตัวของภาพทางคลินิกที่มีลักษณะเฉพาะ

อ่านต่อได้ที่ >>  สัตว์เลี้ยง กับวิธีการเลือกซื้ออาหารแมวที่ซื้อจากร้าน