โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 งานวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 งานวันแม่แห่งชาติ ได้เชิญคณะครูบุคคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง ได้ร่วมงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีเพื่อนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563