โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนวัดท่าทองได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยท่านผู้อำนวนการโรงเรียน นางยุพา ลิมสกุล คณะครูและนักเรียนได้ร่วมงานนประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

วันที่ 13 สิงหาคม 2563วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563