โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ร่วมกันส่งคุณครูนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง นำคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันส่งคุณครูลูกๆ นักศึกษาที่ได้มาฝึกหาประสบการณ์วิชาชีพครู กลับสู้สถาบัน มีทั้งรอบยิ้ม เสียงร้องไห้ หยาดน้ำตาแห่งความรักที่ต้องจากกัน ความรักความผูกพันที่มีให้กันและกัน ประทับใจในความน่ารักของน้องๆเด็กนักเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562