โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 29 มีนาคม 2562 กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 29 มีนาคม 2562 กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจและปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนวัดท่าทอง ของน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 นำโดย ผู้อำนวยการ ยุพา ลิมสกุล ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของพวกเราที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนารักเรียนและโรงเรียนวัดท่าทองแห่งนี้ อย่างเต็มความสามารถ 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562