โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 3 กันยายน 2561 จัดงานอบรมคุณธรรม และนิเทศ

วันที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดท่าทอง ได้จัดงานอบรมคุณธรรม และนิเทศ ติดตามการทำกิจกรรมคิดเลขเร็วของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิต ให้คิด เเก้ไขปัญหา รู้หน้าที่

วันที่ 3 กันยายน 2561