โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา งานทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนวัดท่าทอง จ.สุราษฎร์ธานี ขอเชิญท่านผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมงาน&ร่วมทำบุญ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562