โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดท่าทอง

building1
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
building2
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
อาคารสถานที่
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2557