โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

เศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประชุมระดับรัฐมนตรีของเอเปค ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในครั้งที่ 5 ได้เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชน เพื่อเข้าร่วมในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือ เพื่อบรรลุการเติบโตอย่างทั่วถึง การเจริญเติบโตรวมแล้วเป็นคำที่สำคัญ โดยมีรายงานว่า แนวคิดของการเติบโตแบบมีส่วนร่วมได้รับการเสนอครั้งแรกโดยธนาคาร

เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในปี 2550 ได้ตอบสนองและยอมรับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การเติบโตแบบมีส่วนร่วมในโอกาสสาธารณะในระดับสากล 2 ครั้ง ในช่วงปีนี้เป็นการขยายความทะเยอทะยาน ของการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในอนาคต ไม่เพียงแต่จะอธิบายรายละเอียดในองค์ประกอบสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ในอนาคต

เศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังแนะนำจุดเริ่มต้นพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นทุกวัน ก็มีความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน ในระยะแรกของสังคมสังคมนิยม ยังคงเป็นความขัดแย้งระหว่างความต้องการด้านวัตถุ และวัฒนธรรมที่กำลังเติบโต ผลผลิตที่ค่อนข้างล้าหลัง รวมถึงอารยธรรมยังไม่เพียงพอ มนุษยศาสตร์ การดำรงชีวิต เศรษฐกิจ และการเมืองจำเป็นต้องมีแนวทางทางวิทยาศาสตร์อย่างเร่งด่วน

เพื่อประสานงานการวางแผนและการพัฒนาในทุกระดับ ภายใต้สมมติฐานนี้ การเติบโตแบบมีส่วนร่วมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประการแรกคือ การจัดตารางความสัมพันธ์ด้านการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผล จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในรัฐบาล ทำให้ประชาชนสามารถลงทุนอย่างแข็งขันมากขึ้น ในการเติบโตระดับชาติ

ประการที่สองคือ การปรับปรุงการพัฒนาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อขยายความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจการส่งออก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามัคคีของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ประการที่สามคือ การทนต่อสภาพแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยในการปรับตัวเข้ากับภาพต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายในการผลิตแห่งชาติ

แต่มาตรฐานสภาพแวดล้อมการแข่งขัน สำหรับเศรษฐกิจการตลาดในประเทศ กล่าวโดยสรุปคือ การเติบโตแบบมีส่วนร่วมคือ การสนับสนุนและการตัดสินใจที่สำคัญ โดยมีมุมมองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นพื้นฐาน และการสร้างสังคมที่กลมกลืนกันเป็นเป้าหมายสูงสุด

ความสำคัญทางสังคมเกี่ยวกับการเติบโตที่ครอบคลุม การอนุญาตให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นปกป้องกลุ่มคน และรักษาสมดุลในกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบรรลุการเติบโตแบบมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานเป้าหมายคือ การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศและภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่อทุกคน บรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ประสานกันในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้นเราควรยึดมั่นในความยุติธรรมและความยุติธรรมทางสังคม เพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคน และค่อยๆ จัดตั้งระบบประกันความเป็นธรรมทางสังคม ด้วยสิทธิที่เป็นธรรมโอกาสที่ยุติธรรม กฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม รวมถึงการกระจายอย่างยุติธรรม เนื่องจากเนื้อหาหลักได้ขจัดอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

เพื่อแบ่งปันผลการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เราควรยึดถือตามหลักการที่มุ่งเน้นประชาชน เพื่อมุ่งมั่นที่จะปกป้องและปรับปรุงการดำรงชีวิตของผู้คน เพื่อสร้างระบบที่ครอบคลุมของทุกคน ระบบประกันสังคมมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของผู้คนเช่น การศึกษา แรงงานและการจ้างงาน การแพทย์และสุขภาพ เงินบำนาญ ที่อยู่อาศัย และมุ่งมั่นที่จะบรรลุการพัฒนาเพื่อประชาชน

การพัฒนาขึ้นอยู่กับประชาชน ผลการพัฒนาจะถูกแบ่งปันโดยประชาชน จากมุมมองนี้ความหมายพื้นฐานของการเติบโตแบบมีส่วนร่วมคือ การเติบโตอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นการเติบโตที่สามารถรองรับผู้คนและภูมิภาคได้มากขึ้น ภายใต้การแนะนำของการเติบโตแบบครอบคลุม การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นประโยชน์ต่อคนเพียงไม่กี่คน

ผลลัพธ์ของการปฏิรูปจะไม่ถูกแบ่งปันโดยคนหรือบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้น การเติบโตแบบมีส่วนร่วมจะทำให้ประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลดีมากขึ้น ภายใต้การแนะนำของการเติบโตอย่างทั่วถึง พรรคและรัฐจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาลที่แพง ความยากลำบากในการไปโรงเรียนมากขึ้น เพราะจะพึ่งพาการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งและเปิดกว้าง เพื่อเร่งการปฏิรูปของระบบสังคมและการเมือง

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นการเติบโตแบบรวมกลุ่ม จึงเป็นการคาดการณ์ว่า ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจจะหดตัว การเติบโตแบบรวมต่อสัญญาต่อคนคือ ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น สังคมที่ยุติธรรมมากขึ้น และสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยามากขึ้น สิ่งแวดล้อมและอนาคตที่ดีขึ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการปรับเชิงลึก โมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอ รวมถึงผลกระทบของปัจจัยที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจเช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผู้ลี้ภัยต่อเศรษฐกิจโลกนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจ และการวางแนวนโยบายมหภาคของประเทศเศรษฐกิจหลักได้แยกจากกัน

ตลาดการเงินระหว่างประเทศมีความผันผวนและไม่แน่นอน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนในระดับต่ำ ความยากลำบาก และความเสี่ยงของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหราชอาณาจักรได้ส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อการเงิน การค้าและกระแสเงินทุนของโลก จากมุมมองระยะยาวอาจกลายเป็นแหล่งความเสี่ยงใหม่

เหตุผลที่ฝังรากลึก สำหรับภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่ำอย่างซับซ้อนและรุนแรงนี้ ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างและปัญหา แม้ว่าประเทศต่างๆ จะแตกต่างกันในสภาพของประเทศ รวมถึงขั้นตอนของการพัฒนาลักษณะเฉพาะความรุนแรงของปัญหาเชิงโครงสร้างไม่เหมือนกัน ในแง่ของกลยุทธ์การเผชิญปัญหา ประชาคมระหว่างประเทศมีฉันทามติทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของการปฏิรูป

โครงสร้างเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปฏิรูปโครงสร้างเสริมศักยภาพ ความสำคัญของอัตราการเติบโต การเติบโตโดยรวมคือ การมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด การแบ่งปันที่สมเหตุสมผล การเติบโตอย่างยั่งยืน แกนหลักคือ การลดหรือขจัดโอกาสในการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม

การเติบโตแบบรวมต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบที่ครอบคลุม ซึ่งต้องบรรลุผลผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง ใช้ความคิดและวิธีการปฏิรูป เพื่อขจัดอุปสรรคของระบบและกลไก เพื่อสร้างระบบที่ส่งเสริมการสะสมปัจจัย รวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งชุดของระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเช่น การไหลของแรงงานอย่างเสรี การส่งเสริมการแข่งขันที่เท่าเทียม การกำหนดราคาในตลาด

อ่านต่อได้ที่>> การวิจัย กระบวนการหาข้อเท็จจริง ทำความรู้ความเข้าใจ