โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

ปลิงทะเล ที่ใส่สารต่างๆเพื่อทำให้ดูสดใหม่ดูอย่างไร วิธีแยกแยะความแตกต่าง

ปลิงทะเล

ปลิงทะเล แบบดั้งเดิมถูกแปรรูปโดยใช้ขี้เถ้า และเกลือจากพ … Read more