โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

ปีกมดลูกอักเสบ มีลักษณะอาการอย่างไร และการอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ปีกมดลูกอักเสบ

ปีกมดลูกอักเสบ หมายถึง การอักเสบของท่อนำไข่และรังไข่ ใน … Read more