โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

ท้องนอกมดลูก มีสาเกตุเกิดจากอะไร อาการเป็นอย่างไร และวิธีรักษา

ท้องนอกมดลูก

ท้องนอกมดลูก การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ สาเหตุของการตั้งครร … Read more