โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

เชื้อเอชพีวี มีวิธีการติดเชื้อผ่านพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใด

เชื้อเอชพีวี

เชื้อเอชพีวี การติดเชื้อเอชพีวี เป็นไวรัสติดต่อทางเพศสั … Read more