โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

ไข้เลือดออก ข้อควรระวัง และอัตราเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ข้อควรระวัง ในการชีดวัคซีนไข้เลือดออก วัคซี … Read more